Informacja z 5. Posiedzenia Zarządu MOZTS, 12 lipca

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przedstawia informację z 5. Posiedzenia Zarządu MOZTS kadencji 2021-2025.

5. Posiedzenie Zarządu MOZTS zostało przeprowadzone w trybie zdalnym w dniu 12 lipca 2022 r. Uczestniczyło 6 członków Zarządu i zaproszeni goście z głosem doraczym – Przewodniczący Wydziału Rozgrywek, Prowadzący Rozgrywki Drużynowe, Przewodniczący Kolegium Sędziów oraz Dyrektor Biura Zarządu MOZTS.

Zarząd przyjął siedem uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu,

– w sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS Grodziskiego Stowarzyszenia „13”,

– w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS (7 września, godz. 17.00, Warszawa, ul. Karczewska 18),

– w sprawie powołania Kadry Województwa Mazowieckiego na rok 2022,

– w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2022/2023,

– w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS do końca woku 2022,

– w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego z terminami do końca 2012 roku.

Ponadto, poprzez aklamację Zarząd zaakceptował propozycje Prezesa Zarządu MOZTS w sprawie przyznania nagród rzeczowych bądź finansowych zwycięzcom Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu MOZTS w sezonie 2022/2023 o wartości 1000 zł na drużynę (warunkiem przyznania nagrody w rozgrywkach kobiet – udział minimum czterech zespołów) oraz wprowadzenia wymogu zapraszania przestawicieli lokalnych władz na turnieje indywidualne.

Obrady Zarządu trwały cztery godziny.

Do pobrania:

Protokół z 3. Posiedzenia Zarządu MOZTS (29 grudnia 2021 r.)

Uchwały 5. Posiedzenia Zarządu MOZTS (12 lipca 2022 r.)

Najnowsze