Informacja z 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS,12 września

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przedstawia informację z 15. Posiedzenia Zarządu w dniu 12 września 2019 r.

Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego podczas swojego 15. Posiedzenia Kadencji 2016-2020, między innymi:
,
– przyjął protokół z 12. Posiedzenia,

– wysłuchał informacji Prezesa Zarządu o działaniach podjętych pomiędzy posiedzeniami Zarządu,

– przyjął informację Koordynatora Kadr Wojewódzkich z akcji letnich,

– wysłuchał informacji przewodniczących Kolegium Sędziów i Komisji Rewizyjnej,

– zatwierdził podział ilościowy grup V ligi MOZTS na sezon 2019/2020

oraz podjął 16 uchwał, w tym:

– zatwierdzającą decyzje Prezesa Zarządu,

– przyjmujące w poczet członków MOZTS pięć nowych organizacji, w tym jedną w trybie warunkowym,

– zatwierdzające przejęcia miejsc w rozgrywkach ligowych MOZTS,

– roztrzygającą konkurs na współorganizację zawodów wojewódzkich.

– w sprawie abolicji dla drużyn, które naruszyły warunki zgłoszeń do rozgrywek ligowych (do dnia 21 września),

– w sprawie warunkowego 50-procentowego umorzenia kar regulaminowych dla SCKiS Hals Warszawa.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zwołaniu 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS (porządek obrad)

Protokół z 12. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały nr 1 do 10 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały nr 11 do 16 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Najnowsze