Informacja z Walnego Zebrania Delegatów MOZTS, 18 czerwca 2019 r.

Rafał Wereszczaka

W dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Związku przy ulicy Karczewskiej w Warszawie obradowali uczestnicy dorocznego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Zebrania podjęło 8 uchwał, w tym o ograniczeniu liczby członków Zarządu do 10 (dziesięciu), ustaleniu wysokości składki członkowskiej, o przyjęciu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz o udzieleniu absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu.

Porządek obrad SWZD po korektach

Uchwały SWZD MOZTS 2019

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – WKRÓTCE

Zebranie stało się okazją do wręczenia okolicznościowego pucharu dla przedstawicieli Rejonu Ciechanowskiego za zajęcie III miejsca w klasyfikacji rejonów Finału 64. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego im. Redaktora Janusza Strzałkowskiego.

Puchar od prezesa MOZTS Marka Zalewskiego (na zdjęciu z lewej strony) odbrał przedstawiciel klubu GLUKS Orzeł Siedlin Dariusz Kostrzewa (na zdjęciu drugi z lewej strony).

Najnowsze