Kadry Wojewódzkie 2018 – nabór na zgrupowania

Rafał Wereszczaka

Koordynator Kadr Wojewódzkich Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisowego ogłasza nabór na akcje szkoleniowe w okresie czerwiec – sierpień 2018. Chętni do udziału w zgrupowaniach proszeni są o zgłaszanie się do 28 kwietnia (sobota) włącznie. Zgłoszenia zawierające kategorię wiekową, imię i nazwisko uczestnika, zgrupowanie/zgrupowania, którego/których dotyczy zgłoszenie oraz dane kontaktowe, należy przesyłać na adres mzts@mzts.pl z do wiadomości: m.kusinski71@gmail.com

Terminy i miejsca akcji szkoleniowych:

15 – 21 czerwca, Kraków 
– kadry kategorii MŁODZIK, KADET, JUNIOR, MŁODZIEŻOWIEC

24 lipca – 2 sierpnia, Sierakowice 
– kadra kategorii MŁODZIEŻOWIEC

7 – 18 sierpnia, Gdańsk
– kadry kategorii MŁODZIK, KADET, JUNIOR, MŁODZIEŻOWIEC

Limity osobowe określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

MŁODZIK – 20 osób

KADET – 5 osób

JUNIOR – 5 osób

MŁODZIEŻOWIEC – 5 osób

MOZTS czyni starania o rozszerzenie list uczestników zgrupowań dla kategorii: KADET, JUNIOR i MŁODZIEŻOWIEC

Wysokość dopłaty do kosztów obozu uzależniona będzie od liczby zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana po Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 7 maja.

O powołaniu na zgrupowania decydować będą następujące kryteria w poniższej kolejności:

– deklaracja uczestnictwa w jak największej ilości akcji

– ranking PZTS w danej kategorii po sezonie 2017/18

– rok urodzenia (czy dana osoba w przyszłym sezonie będzie występować w kategorii wiekowej kadry wojewódzkiej do jakiej została powołana)

– decyzja trenera koordynatora i trenerów współpracujących z KW

Marcin KUSIŃSKI
Trener Koordynator
Kadr Wojewódzkich MOZTS

Do pobrania:

Wykazy szkolonych – składy kadr wojewódzkich

Kadra trenerska i współpracująca

Najnowsze