Kluby zalegające, stan na 24 lipca

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego publikuje listę klubów zalegających z płatnościami wobec Związku. Zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Tenisa Stołowego i MOZTS kluby z listy są nieuprawnione do uczestnictwa w rozgrywkach PZTS i MOZTS.

Do pobrania:

Kluby zalegające, stan na 24 lipca 2019 r.

Najnowsze