Komunikat nr 01/KS/2017 ws Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów

Rafał Wereszczaka

Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego informuje, że na podstawie uchwały nr 01/KS/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 – pierwszy termin; o godz. 11.15 – drugi termin w Warszawie ul. 3 Maja 5B (róg ul. Solec).

Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS

Najnowsze