Komunikat 15/2022 WR MOZTS ws rozgrywek ligowych MOZTS w sezonie 2022/2023 – zasady zgłoszeń

Rafał Wereszczaka

Komunikat nr 15/2022 Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zgłaszania drużyn klubowych do rozgrywek ligowych MOZTS w sezonie sportowym 2022/2023

UWAGA! Nowe terminy!!!

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek – 31 sierpnia

Wypełnienie formalności związanych z przejęciem drużyny – 31 sierpnia

Złożenie wniosku o zezwolenie na udział zawodniczki w rozgrywkach męskich
31 sierpnia

(wniosek powinien zawierać dane zawodniczki, klubu oraz krótkie uzasadnienie; akceptowane będą tylko wnioski uzasadnione względami szkoleniowymi)


Uwaga!
Polski Związek Tenisa Stołowego usztywnił zasady dotyczące przyznawania licencji – data złożenia wniosku nie jest jednoznaczna z datą przyznania licencji i uzyskania uprawnień do udziału w rozgrywkach! Szczegóły pod linkiem: https://www.pzts.pl/komunikaty/licencje-okresowe-w-sezonie-2022-2023/

Komunikat nr 15/2022 Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zgłaszania drużyn klubowych do rozgrywek ligowych MOZTS w sezonie sportowym 2022/2023

Załączniki:

1. Druk zgłoszenia drużyny do rozgrywek

(druk należy wypełnić ręcznie i do dnia 31 sierpnia przesłać skan na adres m.romkowski@wp.pl)

2. Wykaz drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach ligowych MOZTS w sezonie 2022/2023

3. Druk imiennej listy z wykazem zawodników reprezentujących daną drużynę

(druk należy wypełnić elektronicznie, zapisać na dysk twardy pod nową nazwą i po zamknięciu i zapisaniu przesłać do dnia 10 września na adres m.romkowski@wp.pl; skany druków wypełnionych ręcznie nie będą akceptowane)

4. Deklaracja członkowska MOZTS

Materiały dodatkowe:

Regulamin Rozgywek MOZTS na sezon 2022/2023

Lista klubów z zaległościami finansowymi wobec MOZTS

 

Najnowsze