Komunikat 26/2022 WR MOZTS – kary finansowe za niewprowadzenie wyników do serwisu ligowego, skorygowany

Rafał Wereszczaka

Komunikat nr 26/2022 Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyznania regulaminowej kary finansowej (z korektą w dniu 21 października).

Komunikat nr 26/2022 Wydziału Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyznania regulaminowej kary finansowej. – KOREKTA

Najnowsze