Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa, 12 września

Rafał Wereszczaka

Ministerstwo Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Zawody zostaną rozegrane w sobotę 12 września w Hali Sportowej OSiR Targówek w Warszawie przy ulicy Ossowskiego 25. Zapisy drogą elektroniczną do czwartku 10 września do godz. 19.00. TURNIEJ JEST FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU

Uwaga!!!
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższymwszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny MMM 2020

PROGRAM MMM 2020 

Lista uprawnionych młodziczek – woj. warmińsko-mazurskie

Lista uprawnionych młodziczek – woj. mazowieckie

Lista uprawnionych młodzików – woj. warmińsko-mazurskie

Lista uprawnionych młodzików – woj. mazowieckie

Karta zgłoszeniowa MMM 2020

Zgłoszenie ekipy MMM 2020

Lista startowa MMM młodziczki 

Lista startowa MMM młodzicy 

Turniej MMM młodziczki single

Turniej MMM młodzicy single 

Turniej MMM młodziczki deble 

Turniej MMM młodzicy deble 

Najnowsze