Mistrzostwa Warszawy kategorii JUNIOR (WOM), 13 września

Rafał Wereszczaka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Warszawy kategorii JUNIOR Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej. Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 13 września w Hali Sportowej OSiR Targówek przy ul. Ossowskiego 25. Zgłoszenia do czwartku 13 września do godz. 19.00. Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Uwaga!!!
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej mogą startować zawodniczki/zawodnicy bez aktualnej licencji okresowej PZTS. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przynależności klubowej i ważnych badań lekarskich zgodnych z Ustawą.

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Warszawy kat. JUNIOR 2020

Harmonogram zawodów Dzieci, Młodzików, Kadetów i Juniorów 

Karta zgłoszeniowa MW kat. JUNIOR 2020

Zgłoszenie ekipy klubowej WOM 

Lista startowa MW JUNIOREK 2020

Turniej MW JUNIOREK 2020 

Turniej MW JUNIOREK 2020 gra podwójna

Lista startowa MW JUNIORÓW 2020

Turniej MW JUNIORÓW 2020, gra pojedyncza 

Turniej MW JUNIORÓW 2020, gra podwójna

Turniej MW kat. JUNIOR 2020, gra mieszana

Ranking WOM JUNIOREK 2019

Ranking WOM JUNIORÓW 2019

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po III GPM/GPP 2019/2020 

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po III GPM/GPP 2019/2020

 

Regulamin WOM w rel. klubowej, część ogólna

Regulamin WOM w rel. klubowej – tenis stołowy


Projekt finansuje m. st. Warszawa

Najnowsze