Mistrzostwa Woj. Mazowieckiego Osób Niepełnosprawnych, Chotomów, 24 X

, Rafał Wereszczaka

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym 2021. Zawody wystartują o godz. 10.00 w niedzielę 24 października w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej – od strony ronda). Zgłoszenia (ZMIANA) do godz. 18.00 w piątek 22 października. Zawody dla zawodników z licencjami zawodniczymi PZTS typu „para”. Zawody otwarte dla uczestników z całego kraju. Zawody BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ze ścisłym zachowaniem obowiązujących w dniu i miejscu zawodów zasad bezpieczeństwa związanych z występowaniem epidemii COVID-19.

UWAGA! Przedłużony został termin na nadsyłanie zgłoszeń – do piątku 22 października do godz. 18.00

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, obsługi technicznej, sędziów) 

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w stu procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne (rodziców, opiekunów prawnych) ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla członków ekip klubowych, przedstawicieli organizatora oraz sędziów.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: „Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:


Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych


Zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych

Komunikat organizacyjny MWM ON 2021

Karta zgłoszeniowa MWM ON 2021

Plan zawodów MWM ON 2021 
 

Lista startowa MWM ON 2021 turniej open 

Turniej open MWM ON 2021

Lista startowa MWM ON 2021 kobiety

Turniej kobiet MWM ON 2021 

Lista startowa MWM ON 2021 klasy 1 – 5 

Turniej klas 1-5 MWM ON 2021

Lista startowa MWM ON 2021 klasa 6 

Turniej klasa 6 MWM ON 2021

Lista startowa MWM ON 2021 klasa 7 

Turniej klasa 7 MWM ON 2021 

Lista startowa MWM ON 2021 klasa 8 

Turniej klasa 8 MWM ON 2021 

Lista startowa MWM ON 2021 klasy 9 -10 

Turniej klas 9-10 MWM ON 2021 

Link do rankingów po I GPP ON

Najnowsze