Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa, 23 maja, Warszawa / wyniki gier

Rafał Wereszczaka

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, KS Spójnia Warszawa oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Województwa sezonu 2020/2021. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w niedzielę 23 maja w hali KS Spójnia Warszawa (ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 20 maja. Projekt jest finansowany przez Urząd m.st. Warszawa.

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. Wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Uwaga! Do udziału w zawodach nie ma wymogu posiadania punktów rankingowych kategorii senior

Do pobrania:

Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 2021

Lista młodzieżówek z punktami rkg 2021

Lista młodzieżowców z punktami rkg 2021

Karta zgłoszeniowa MMW 2021

Plan gier MMW 2021

Lista startowa TE MMW 2021 młodzieżówki

Turniej eliminacyjny MMW 2021 młodzieżówki – wyniki gier

Lista startowa TE MMW 2021 młodzieżowcy 

Turniej eliminacyjny MMW 2021 młodzieżowcy – wyniki gier

Lista startowa MMW 2021 młodzieżówki singiel
 

Lista startowa MMW 2021 młodzieżowcy singiel 

Turniej główny MMW 2021 młodzieżówki singiel – wyniki gier

Turniej główny MMW 2021 młodzieżowcy singiel  – wyniki gier

Turniej debel młodzieżówki  MMW 2021  – lista startowa, wyniki gier

Turniej debel młodzieżowcy MMW 2021  – lista startowa, wyniki gier

Najnowsze