Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa, Nowy Dwór Maz., 29 sierpnia

Rafał Wereszczaka

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Województwa. Zawody wystartują o godz. 10.00 w sobotę 29 sierpnia, w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Młodzieżowej 1 (wjazd od ulicy Wiosennej). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 27 sierpnia.

Uwaga!!! 
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie wszelkich możliwych standardów w tym zakresie podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19.  Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja dotycząca badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 m1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Województwa 2020

Karta zgłoszeniowa MMW 2020

Karta zgłoszeniowe członków ekipy klubowej MMW 2020

Plan gier MMW 2020

Lista startowa TE MMW 2020 mężczyźni 

Turniej eliminacyjny MMW 2020 mężczyźni

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zadecydował o rozegraniu dodatkowego meczu o miejsce 5. turnieju eliminacyjnego męzczyzn

Lista startowa MMW 2020 kobiety singiel

TURNIEJE KOBIET MMW nie odbędą się

Lista startowa TG MMW 2020 mężczyźni singiel 

Turniej główny MMW 2020 mężczyźni singiel

Najnowsze