Nadzwyczajne Walne Zabranie Delegatów (Warszawa, 15 grudnia 2014 roku)

Agata Biesaga

Komisja Rewizyjna na mocy uchwały nr 01/12/2014/KR/MOZTS z dnia 3 grudnia 2014 roku oraz na podstawie dyspozycji punkt 2. myślnik trzeci paragrafu 21. oraz punktu 5. paragrafu 28. Statutu MOZTS wnioskuje do Zarządu MOZTS o zwołania Walnego Zebrania Delegatów Mazowieckiego OZTS w trybie nadzwyczajnym, celem dokonania wyborów uzupełniających do władz Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie wyborów uzupełniających do władz Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego odbędzie się 15 grudnia 2014 roku o godzinie 18:15 w siedzibie MOZTS, przy ul. Karczewskiej 18.

Materiały do pobrania

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej MOZTS o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS

Najnowsze