Powołania na Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS, Ostróda, 17-18 czerwca

Rafał Wereszczaka

Wydział Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Wiceprezesem do spraw Sportowych MOZTS oraz Klubem Wiodącym w województwie mazowieckim Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) ogłasza zasady powołań na Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Zgodnie z regulaminami Ludowych Zespołów Sportowych do udziału w Mistrzostwach Polski KZ LZS uprawnieni są sportowcy posiadający legitymacje członkowskie z opłaconymi w pełni składkami.

Z każdego województwa jest startuje maksymalnie po 3 zawodniczki i 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej. Zawodnicy oraz zawodniczki startują tylko w swoich kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy (kadet), junior, młodzieżowiec.

W związku z powyższym kluby LZS z województwa mazowieckiego proszone są do przesłania na adres zgloszenia@mzts.pl dane (imię, nazwisko, klub, kategoria, rok urodzenia) zawodniczek i zawodników, którzy zgłaszają aces do reprezentacji województwa mazowieckiego na Mistrzostwa Polski KZ LZS, które odbędą się w Ostródzie w dniach 17-18 czerwca 2022 r.

Powołania otrzymają zawodniczki i zawodnicy z najwyższym aktualnym rankingiem w swojej kategorii wiekowej.  W przypadku braku rankingów dopuszcza się przeprowadzenie eliminacji pomiędzy zgłoszonymi.

Termin przesyłania zgłoszeń:

ŚRODA, 18 MAJA 2022 r., godz. 22.00

Najnowsze