Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego OZTS, środa 7 września, godz. 17.00

Rafał Wereszczaka

Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w dorocznym SPRAWOZDAWCZYM WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW MOZTS. Zebranie odbędzie się w siedzibie Związku przy ul. Karczewskiej 18 w Warszawie (Grochów) w dniu 7 września (środa) 2022 r. Każdemu Klubowi/Stowarzyszeniu, aktywnemu członkowi MOZTS przysługuje jeden mandat.

Do pobrania (pliki pdf):

Zawiadomienie o zwołaniu SWZD MOZTS

Porządek obrad (projekt) 

Upoważnienie

Podział mandatów SWZD MOZTS 2022

Regulamin obrad

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 

Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (część finansowa – wizualizacja)

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Kolegium Sedziów MOZTS za 2021 rok – NOWE

Projekty uchwał 

Najnowsze