Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, 18 czerwca

Rafał Wereszczaka

Prezes Zarządu MOZTS zaprasza do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 (pierwszy termin) lub o godz. 18.15 (drugi termin) w siedzibie Związku przy ul. Karczewskiej 18 w Warszawie.

Do pobrania:

Zawiadomienie SWZD MOZTS 2019

Podział mandatów SWZD MOZTS 2019

Upoważnienie delegata

Porządek obrad (projekt)

Regulamin obrad (projekt)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 – (projekt)

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Projekty uchwał SWZD MOZTS 2019 – (projekty)

Protokoły obrad i uchwały Zarządu MOZTS w roku 2018:

9. Posiedzenie – 26 marca 2018

Uchwały 9. Posiedzenia

10. Posiedzenie – 15 maja 2018

Uchwały 10. Posiedzenia

11. Posiedzenie – 18 września 2018 (projekt)

Uchwały 11. Posiedzenia nr 1 do 15

Uchwały 11. Posiedzenia nr 16 do 23

12. Posiedzenie – 18 grudnia 2018

Uchwały 12. Posiedzenia

Sprawozdawcze WZD MOZTS 2018:

Porządek obrad

Uchwały SWZD MOZTS 2018

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków WZD MZTS 2019

Inne dokumenty:

STATUT MOZTS

Najnowsze