Zgrupowanie KWM, Kraków 23 czerwca – 2 lipca. Informacja Koordynatora KWM – AKTUALIZACJA

Rafał Wereszczaka

Koordynator Kadr Wojewódzkich MOZTS Marcin Kusiński przedstawia informację na temat Zgrupowania Kadry Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się w dniach od 23 czerwca do 2 lipca w Krakowie na obiektach KS Bronowianka Kraków.

Zgrupowanie rozpocznie się od kolacji w piątek 23 czerwca o godz. 18.00.

Zgrupowanie zakończy się po obiedzie o godz. 13.00 w niedzielę 2 lipca

Kadra trenerska: – NOWE

Marcin Kusiński – trener koordynator
(kontakt: 501392821)

Katarzyna Ślifirczyk – trener główny
(kontakt: 660858333)

Anna Kusińska– trener asystent

Kateryna Alieksieienko – wychowawca, opiekun

Dojazd uczestników na koszt własny. Adres zakwaterowania: ul. Zarzecze 124, 33-332 Kraków; adres kompleksu sportowego: ul. Zarzecze 124a, 33-332 Kraków

Dopłata od każdego z uczestników z Kadry Województwa Mazowieckiego – 650 zł

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca włącznie.

Przelew należy wykonać na rachunek MOZTS: 

07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika oraz dopisek: „Dopłata do Zgrupowania KWM Kraków 23.06 – 2.07.2023 r.”

Dokonanie wplaty stanowi potwierdzenie udziału w zgrupowaniu

Każdy z uczestników musi bezwzględnie zabrać na zgrupowanie legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia sportowca z ważnymi badaniami lekarskimi. Ponadto stroje i buty sportowe do zajęć w hali oraz buty do zajęć biegowych poza halą

Osoby spoza powołanych do Kadry Województwa Mazowieckiego, uczestniczą w Zgrupowaniu całkowicie na koszt własny, który wynosi 1400 zł, i jest płatny po przybyciu na miejsce, bezpośrednio w recepcji hotelu.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się w ramach wstępnych zgłoszeń zostały zakwalifikowane do udziału w Zgrupowaniu.


Najnowsze