Zgrupowanie KWM, Kraków, 11-20 czerwca. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Rafał Wereszczaka

Trener Koordynator Kadr Województwa Mazowieckiego przekazuje informację o zakwalifikowanych na pierwsze zgrupowanie KWM 2021 w Krakowie w terminie 11-20 czerwca oraz informacje szczegółowe.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH, Kraków 11-20.06.2021 r.

1. Dopłata do obozu w wysokości 500 zł płatna na konto MOZTS do dnia 31 maja 2021 r.

Numer konta bankowego:   07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

W tytule przelewu należy podać „dopłata KWM Kraków, imię i nazwisko zawodnika”

W przypadku konieczności wystawienia rachunku przed płatnością prosimy o kontakt na adres e-mail MOZTS: mzts(at)mzts.pl 

2. Uczestnicy zabierają ze sobą:

a) Legitymację szkolną (studencką),

b) Książeczkę zdrowia sportowca z ważnymi badaniami

c) sprzęt do treningu technicznego i ogólorozwojowego

3. Miejsce zakwaterowania:

Kaipol Hotel, ul. Zarzecze 124, 30-134 Kraków

4. Przyjazd 11.06.2021 r. około godz. 17.00

5. Wyjazd 20.06.2021, godz. 13.00

6. Kadra trenerska:

Katarzyna Ślifirczyk

Paulina Krzysiek
Przemysław Sałaciński
Zbigniew Grześlak
Marcin Kusiński

Marcin KUSIŃSKI
Trener Koordynator KWM

Najnowsze