94 uczestników Płockiej Olimpiady Młodzieży 2017 w tenisie stołowym. Wygrywali faworyci

Rafał Wereszczaka

Julia Czubakowska i Kajetan Kachniewski (oboje SP 20 Płock), Zuzanna Rajchman i Igor Modzelewicz (oboje Gimnazjum nr 8 Płock) oraz Wiktoria Ziemkiewicz (Zespół Szkół Technicznych) i Piotr Grzelak (Liceum im. St. Małachowskiego) wygrali turnieje Płockiej Olimpiady Młodzieży 2017 w tenisie stołowym. W zawodach rozegranych w hali SP 20 pod patronatem Prezydenta Płocka wzięło udział 94 reprezentantów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Najliczniejszą kategorią okazały się szkoły ponadgimnazjalne – 62 uczestników.

Na podium poszczególnych kategorii stanęli także (w kolejności zajmowanych miejsc): Alicja Firszt i Oliwia Kozakiewicz, Michał Czubakowski (wszyscy SP 20) i Hemid Shady (SP 6), Julia Niedzielska, Bartosz Gocławski i Cezary Nowacki (wszyscy Gimnazjum nr 8), Katarzyna Bagrowska (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich) i Anna Wereszczaka (Liceum im. Wł. Jagiełły), Paweł Dymek (Zespół Szkół Budowlanych nr 1) i Damian Karasek (Zespół Szkół Technicznych).

W klasyfikacjach szkół triumfowały: Szkoła Podstawowa nr 20 (chłopcy i dziewczęta), Gimnazjum nr 8 (chłopcy i dziewczęta), Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (uczennice) i Zespół Szkół Budowlanych nr 1 (uczniowie).

POM 2017 Szkoły Podstawowe – dziewczęta

POM 2017 Szkoły Podstawowe – chłopcy

POM 2017 Gimnazja – dziewczęta

POM 2017 Gimnazja – chłopcy

POM 2017 Szkoły Ponadgimnazjalne – uczennice

POM 2017 Szkoły Ponadgimnazjalne – uczniowie

Najnowsze