Informacja po Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów MOZTS 2022

Rafał Wereszczaka

W dniu 7 września w siedzibie Związku odbyło się doroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS. Delegaci zatwierdzili sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2021, podjęli uchwałę ustalającą liczbę członków zarządu oraz podnieśli wysokość składki członkowskiej na 300 zł. Składka członkowska w nowej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i po raz pierwszy będzie płatna do 31 marca 2023.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, z uwagi na brak quorum, odbyło się w drugim terminie. W szczytowym momencie w obradach uczestniczyło 13 delegatów. 

Zebranie stało się okazją do wymiany doświaczeń, uwag delegatów dotyczących organizacji rozgrywek ligowych oraz złożenia obszernych wyjaśnień dotyczących przesłanek do podejmowania najistotniejszych decyzji regulujących działanie Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Nie zabrakło miłych akcentów jak wręczenie przedstawicielom klubów pucharów za awanse ligowe oraz statuetek dla najlepszych zawodników w rankingach ligowych. Na miejscu statuetkę odebrał zawodnik z najwyżsym rankingiem ligowych w piątych ligach MOZTS, jednocześnie delegat, Paweł Życki z LKS Ryś Laski, a puchar za awans do III ligi przedstawiciel GKS Sparta Szczytno, delegat klubu i przewodniczący Wydziału Rozgrywek Grzegorz Lewandowski.

Ponadto w imieniu klubów z Rejonu Płock, statuetki dla najlepszych zawodników rankingów ligowych odebrał delegat OZTS Płock, członek zarządu Grzegorz Bor. Statuetki i puchary wręczał Prezes MOZTS Marek Zalewski.

Do pobrania:

Uchwały SWZD MOZTS 2022

Najnowsze