Przygotowania do sezonu 2019/2020

Rafał Wereszczaka

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego publikuje informacje o procedurach, dokumentach i terminach związanych z przystąpieniem do rozgrywek indywidualnych i drużynowych w sezonie 2019/2020

Rozgrywki indywidualne

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek indywidualnych jest złożenie wniosku poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) do Polskiego Związku Tenisa Stołowego o okresową licencję zawodniczą najpóźniej w dniu turnieju indywidualnego, a następnie wykupienie tej licencji po otrzymaniu faktury z PZTS. Zawodniczki/zawodnicy niestowarzyszeni występują o licencję samodzielnie. O licencje pozostałych występują kluby, po uzyskaniu licencji klubowej.

Warunkiem uprawnionego startu zawodniczki/zawodnika w rozgrywkach indywidualnych MOZTS jest również złożenie przez klub wniosku o okresową licencję klubową PZTS (najpóźniej w dniu turnieju), a nastęnie jej wykupienie po otrzymaniu faktury z PZTS. Wysokość opłat za licencje okresowe określa aktualny Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Link do Informacja dotycząca licencji PZTS: Licencje okresowe w sezonie 2019/20 

Zgodnie z Regulaminem PZTS warunkiem uczestnictwa danego Klubu we współzawodnictwie sportowym PZTS jest przynależność do Wojewódzkiego Związku Sportowego, którym w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Wymóg ten dotyczy również klubów prowadzących zajęcia z osobami niepełnosprawnymi.

Kluby zrzeszone w Mazowieckim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego opłacają do 30 września składkę członkowską w wysokości 200 zł na konto MOZTS.  Kluby, przystępujące do rozgrywek po raz pierwszy, a nie będące członkami MOZTS składają deklarację przystąpienia do MOZTS oraz są również zobowiązane do uiszczenia składki rocznej. 

Link do deklaracji: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MOZTS

Brak uiszczenia składki członkowskiej oraz wyżej wymienionych opłat, sprawia, że zawodnicy danego klubu nie są uprawnieni do udziału w zawodach MOZTS oraz w zawodach PZTS.

Rozgrywki drużynowe MOZTS

(obejmują rozgrywki II ligi kobiet, II ligi mężczyzn, III ligi mężczyzn, IV ligi mężczyzn i V ligi mężczyzn)

Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych MOZTS zobowiązane są do złożenia wniosków do Polskiego Związku Tenisa Stołowego o licencję klubową i licencje zawodników, którzy będą reprezentować dany klub w rozgrywkach ligowych MOZTS najpóźniej do dnia 10 września 2019 r. Złożenie wniosków po tym terminie powoduje, że zarówno klub jak i zawodnicy nie mają uprawnień do udziału w rozgrywkach ligowych MOZTS. 

Od sezonu 2018/2019 istnieje możliwość uzupełnienia zgłoszonych składów do dnia 31 grudnia. Warunki, jakie musi spełniać osoba, która zostanie dołączona do drużyny po 10 września oraz stosowną procedurę określa Regulamin Rozgrywek MOZTS

Do dnia 10 września 2019 r. włącznie należy również wnieść do MOZTS opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w wysokości właściwej dla danego szczebla rozgrywek. Wysokość opłat za uczestnictwo określa Regulamin Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020 – II liga mężczyzn: 550 zł II liga kobiet: 350 zł; III liga: 350 zł, IV liga: 300 zł, V liga: 250 zł.

Do dnia 30 września 2019 r. włącznie należy opłacić składkę członkowską na konto MOZTS w wysokości 200 zł. Kluby przystępujące do rozgrywek po raz pierwszy, a nie będące członkami MOZTS składają deklarację przystąpienia do MOZTS oraz są zobowiązane do uiszczenia składki rocznej do dnia 30 września 2018 r. tak jak wszystkie pozostałe uczestniczące w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych MOZTS. 

Ponadto do 10 września 2019 r. na adres m.romkowski@wp.pl  należy przesłać następujące dokumenty po wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu:

Potwierdzenie dokonania opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach danej ligi

Zgłoszenie do rozgrywek ligowych MOZTS 

Listę imienną

W przypadku przekazania miejsca w rozgrywkach ligowych oraz zmiany barw klubowych zgłaszanych zawodniczek/zawodników, do 10 września 2019 r. należy złożyć dodatkowe dokumenty, zgodnie z procedurami określonymi w regulaminach rozgrywek MOZTS i PZTS. 

Lista uprawnionych drużyn do udziału w rozgrywkach ligowych MOZTS w sezonie 2019/2020

 

Najnowsze