Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS 2021 – informacja

Rafał Wereszczaka

W dniu 4 września w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie MOZTS, które po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrało władze związku na okres kolejnej kadencji 2021-2025. Po raz drugi z rzędu, ale tym razem jednogłośnie, Prezesem Zarządu został wybrany Marek ZALEWSKI.

Mandaty odebrało 36 z 79 uprawnionych do udziału w S-W WZD MOZTS delegatów członków Mazowieckiego OZTS. Było to za mało, by zebranie mogło odbyś się w pierwszym terminie. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, tak jak Zebranie Klubów Sportowych będących członkami MOZTS odbyły się w drugim terminie. 

Początek zebrania, na wniosek ustępującego Prezesa Zarządu, Marka Zalewskiego, poświęcono zmarłym w okresie ostatnich pięciu lat zawodnikom, trenerom, sędziom, których odeszło w ostatnim czasie znacznie więcej niż miało to miejsce wcześniej. Zebrani uczczili zmarłych minutą ciszy.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za przedłużoną o rok kadencję 2016-2020 zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie. Również jednogłośnie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Podsumowanie kadencji stało się okazją do wręczenia odznak „Zasłużony dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego”, medali z okazji 90-lecia PZTS oraz pamiątkowych tabliczek przedstawicielom klubów, które w sezonie 2020/2021 wywalczyły awans do wyższej klasy rozgrywkowej w ligach prowadzonych przez MOZTS oraz klubom, które okazały się najlepsze w rozgrywkach drugich lig dla województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Odznaki „Zasłużonydla Polskiego Związku Tenisa Stołowego” otrzymali na sali obrad: Krystian Kilar, Marek Romkowski i Marek Zakrzewski – złote, Mirosław Guziński, Arkadiusz Rutowski i Rafał Wereszczaka – srebrne oraz Andrzej Brodzki, Maciej Chojnicki, Dariusz Kostrzewa, Michał Lengiewicz, Grzegorz Smyk, Paweł Szeliński, Cezary Walichnowski i Marek Zalewski – brązowe.

Medale z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Tenisa Stołowego otrzymali: Maciej Chojnicki, Mirosław Guziński, Krystian Kilar, Dariusz Kostrzewa, Marcin Kusiński, Andrzej Nadrowski, Marek Romkowski, Arkadiusz Rutowski, Grzegorz Smyk, Armin Tomala, Cezary Walichnowski i Rafał Wereszczaka.

Z przedstawicieli klubów, które uzyskały awanse w sezonie 2020/21 lub wybrały II ligi MOZTS obecni byli: Maciej Chojnicki (UKS RETURN II Piaseczno – awans do IV ligi), Grzegorz Lewandowski (GUKS SPARTA Szczytno – awans do IV ligi), Mateusz Król (ULKS Kazanów – awans do III ligi), Marcin Kusiński (MUKS START SPALONA MLECZARNIA Nadarzyn – zwycięstwo w II lidze kobiet i awans MUKS START SPALONA MLECZARNIA IV Nadarzyn do IV ligi), Paweł Szeliński (KS BOGORIA II Grodzisk Mazowiecki – zwycięstwo w II lidze mężczyzn)

Ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata do wyboru na funkcję Prezesa Związku kadencji 2021-2025 – Marka Zalewskiego, delegaci, podejmując stosowną uchwałę, zdecydowali o jawnym trybie przeprowadzenia wyborów Prezesa Zarządu. Marek Zalewski został wybrany jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Po ustaleniu uchwałą liczby członków Zarządu w kadencji 2021-2025 na 11 osób (w tym Prezesa) delegaci wybrali w głosowaniu tajnym skład Zarządu. Na 10 miejsc kandydowało 11 osób, które otrzymały kolejno następującą liczbę głosów: Andrzej Nadrowski – 33, Grzegorz Bor, Maciej Chojnicki i Krystian Kilar po 32, Marcin Kusiński – 31, Paweł Szeliński, Armin Tomala, Cezary i Walichnowski – po 30, Arkadiusz Rutowski – 29, Mateusz Król – 28 i Paweł Walczak – 6. W głosowaniu wydano 36 kart do głosowania, wszystkie głosy były ważne

W wyborach do trzyosobowej Komisji Rewizyjnej zgłoszono czterech kandydatów, którzy otrzymali kolejno następującą liczbę głosów: Andrzej Brodzki – 35, Michał Lengiewicz – 32, Olga Kołakowska 27 i Antoni Wieczorek – 9. W tym głosowaniu wydano 35 kart do głosowania, wszystkie głosy były ważne

W wyborach na delegatów MOZTS na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Tenisa Stołowego na pięć miejsc zgłoszono siedmiu kandydatów, którzy otrzymali kolejno następującą liczbę głosów: Marek Zalewski – 29 głosów, Olga Kołakowska – 26, Maciej Chojnicki – 25, Michał Lengiewicz i Arkadiusz Rutowski po 24, Grzegorz Bor i Grzegorz Lewandowski – po 8 głosów. W tym głosowaniu wydano 34 karty do głosowania. Dwa głosy okazały się nieważne.

Następnie ogłoszono przerwę na przeprowadzenie Zebrania Klubów Sportowych będących członkami MOZTS oraz na pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji, na której oba ciała ukonstytuowały się. Zebranie Klubów przeprowadziło wybory delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS. W tajnych wyborach sześciu kandydatów otrzymało następujące liczby głosów: Grzegorz Lewandowski – 24, Andrzej Nadrowski 21, Grzegorz Smyk – 20, Grzegorz Bor – 11, Mirosław Guziński – 7, Paweł Szeliński – 5. W tym głosowaniu wydano 32 karty do głosowania, wszystkie głosy były ważne.

Do pobrania:

Uchwały S-W WZD 2021

Uchwała Zebrania Klubów 2021

Najnowsze