Władze MOZTS kadencji 2021-2025 wybrane!

Rafał Wereszczaka

W dniu 4 września Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrało władze Związku na okres kadencji 2021-2025 oraz, wraz z Zebraniem Klubów MOZTS, delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PZTS. Prezesem MOZTS, po raz drugi w historii Związku, został wybrany Marek ZALEWSKI.

Delegaci na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS powołali władze Związku na okres kadencji 2021-2025:

Zarząd w składzie:

Marek ZALEWSKI – Prezes Zarządu

Cezary WALICHNOWSKI – Wiceprezes Zarządu

Marcin KUSIŃSKI – Wiceprezes Zarządu ds Sportowych

Armin TOMALA – Skarbnik

Paweł SZELIŃSKI – Sekretarz

Grzegorz BOR – Członek Zarządu

Maciej CHOJNICKI – Członek Zarządu

Krystian KILAR – Członek Zarządu

Mateusz KRÓL – Członek Zarządu

Andrzej NADROWSKI – Członek Zarządu

Arkadiusz RUTOWSKI – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną w składzie:

Andrzej BRODZKI – Przewodniczący

Olga KOŁAKOWSKA – Zastępca Przewodniczącego

Michał LENGIEWICZ – Sekretarz

Delegatami MOZTS na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zostali wybrani:

Maciej CHOJNICKI

Olga KOŁAKOWSKA

Michał LENGIEWICZ

Arkadiusz RUTOWSKI

Marek ZALEWSKI

Delegatami Zebrania Klubów będących członkami Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na S-W Walne Zgromadzenie PZTS zostali wybrani:

Grzegorz LEWANDOWSKI

Andrzej NADROWSKI

Grzegorz SMYK – delegat rezerwowy (w przypadku uzyskania przez Kluby MOZTS trzech mandatów)

Na wniosek Komisji Rewizyjnej MOZTS kadencji 2016-2020, delegaci MOZTS na S-W WZD MOZTS udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi MOZTS, który w kadencji 2016-2020 działał w składzie: Marek ZALEWSKI (Prezes), Kazimierz ŁASZCZYŃSKI (Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik), Marcin KUSIŃSKI (Wiceprezes ds sportowych), Paweł SZELIŃSKI (Sekretarz), członkowie: Ryszard CISZEWSKI, Krystian KILAR, Dariusz KOSTRZEWA, Andrzej NADROWSKI, Piotr NAPIÓRKOWSKI, Cezary WALICHNOWSKI. Sylwestrowi MAŁECKIEMU, który pracował w Zarządzie MOZTS do lutego 2019 roku (rezygnacja), absolutorium udzieliło Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów w dniu 18 czerwca 2019 r. 

Najnowsze