XV Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2014 roku

Agata Biesaga

Do niedzieli 28 listopada, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie m.st. Warszawy mogą zgłaszać kandydatury sportowców do udziału w XV Plebiscycie na Najlepszych Sporowców Warszawy. Aplikacje powinny dotyczyć sportowców z wybitnymi rezultatami osiągniętymi w roku 2014.

Trwają przygotowania do przeprowadzania jubileuszowej XV edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. Celem konkursu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

Laureaci w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Irena Szewińska.

Zgodnie z uchwałą XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. kandydaci do tytułu Najlepszy Sportowiec Roku (załącznik nr 1 i załacznik nr 6) w roku 2014 oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku (załącznik nr 2 i załącznik nr 6) musieli reprezentować barwy warszawskich klubów sportowych oraz osiągać sukcesy m.in. podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz pucharów świata.

Dodatkowo stowarzyszenia mogą zgłaszać aplikacje w kategoriach: Trener Roku (załacznik nr 3 i załącznik nr 6) – którego podopieczni w 2014 roku osiągali wyniki sportowe podczas ww. imprez sportowych, Sportowa Impreza Roku (załącznik nr 4 i załącznik nr 7) – imprezy sportowe organizowane w 2014 roku na terenie m.st. Warszawy oraz Sportowa Osobowość Roku (załącznik nr 5 i załącznik nr 6) – kandydat, którego postawa sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za jednorazową postawę w danym roku kalendarzowym oraz za całokształt działalności na rzecz sportu warszawskiego.

Spośród kandydatów w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku oraz Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku Kapituła Plebiscytu dokona wyboru sportowców, którzy wezmą udział w powszechnym głosowaniu internetowym na Najpopularniejszego Sportowca Roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XV Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2014 roku odbędzie się 13 lutego 2015 r., podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów” (ul. Pileckiego 122).

Zgłoszenia sportowców/trenerów/imprez należy przesłać na właściwych formularzach, na adres Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub w formie elektronicznej (skan) na adres plebiscyt@um.warszawa.pl, tel. 22/443 24 68, do dnia 28 listopada 2014 r.

Stowarzyszenia proszone są również o udostępnienie zdjęcia zawodnika/trenera/imprezy, które będzie wykorzystane do celów promocyjnych związanych z organizacją XV Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.

Najnowsze