Decyzja 1/2023 Prezesa Zarządu MOZTS ws współorganizacji zawodów z Kalendarza Sportowego

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 1/2023 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca sezonu 2022/2023 oraz przyznania współorganizacji zawodów w trybie pozakonkursowym

Decyzja nr 1/2023 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca sezonu 2022/2023 oraz przyznania współorganizacji zawodów w trybie pozakonkursowym

Najnowsze