Decyzja 14/2021 Prezesa MOZTS (termin MW Skrzatów, MMW, współorganizatorzy zawodów)

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 14/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminu Mistrzostw Województwa Skrzatów, zmiany terminu rozegrania Młodzieżowych Mistrzostw Województwa oraz przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji Mistrzostw Województwa Skrzatów, Mistrzostw Województwa Żaków i Młodzieżowych Mistrzostw Województwa

Decyzja nr 14/2021 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminu Mistrzostw Województwa Skrzatów, zmiany terminu rozegrania Młodzieżowych Mistrzostw Województwa oraz przyznania w trybie pozakonkursowym współorganizacji Mistrzostw Województwa Skrzatów, Mistrzostw Województwa Żaków i Młodzieżowych Mistrzostw Województwa

Najnowsze