Decyzja nr 3/2017 Prezesa Zarządu MOZTS zmieniająca decyzję nr 2/2017

Rafał Wereszczaka

Decyzja NR 3/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2017 oraz zmieniająca Decyzję Prezesa Zarządu MOZTS nr 2/2017 w zakresie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację III WTK Żaczek i Żaków i III WTK Juniorek i Juniorów.

Decyzja NR 3/2017 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2017 oraz zmieniająca Decyzję Prezesa Zarządu MOZTS nr 2/2017 w zakresie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację III WTK Żaczek i Żaków i III WTK Juniorek i Juniorów.

Najnowsze