Decyzja nr 34/2016 Prezesa Zarządu MOZTS w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2017

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 34/2016 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2017.

Decyzja nr 34/2016 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w sprawie przyjęcia Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2017

Załącznik do decyzji – Kalendarz Sportowy MOZTS na rok 2017

Najnowsze