Decyzja nr 5/2018 Prezesa Zarządu MOZTS w sprawie wzoru deklaracji członkowskiej MOZTS

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 05/2018 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie przyjęcia jako obowiązujący druku Deklaracji Członkowskiej MOZTS.

Decyzja nr 05/2018 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie przyjęcia jako obowiązujący druku Deklaracji Członkowskiej MOZTS

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MOZTS  – załącznik nr 1 do Decyzji Prezesa

Najnowsze