Decyzja 7/2019 Prezesa Zarządu MOZTS ws korekt w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 7/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie korekt w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020

Decyzja nr 7/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie korekt w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020

Załącznik nr 1 – Regulamin Rozgrywek MOZTS 2019/20

Najnowsze