Decyzja 8/2019 Prezesa Zarządu MOZTS ws współorganizacji zawodów MOZTS do końca roku 2019

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 8/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku 2019

Decyzja nr 8/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich z terminami do końca roku 2019

Zestawienie ofert

Najnowsze