Decyzja 9/2019 Prezesa Zarządu MOZTS ws terminów w sezonie 2019/20 oraz ws organizacji MOG i DTU

Rafał Wereszczaka

Decyzja nr 09/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019, wyznaczenia terminów zawodów wojewódzkich do końca sezonu 2019/2020 oraz pozakonkursowego przyznania współorganizacji finałów wojewódzkich Mini Olympic Games i Drużynowego Turnieju Uczniowskiego

Decyzja nr 09/2019 Prezesa Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019, wyznaczenia terminów zawodów wojewódzkich do końca sezonu 2019/2020 oraz pozakonkursowego przyznania współorganizacji finałów wojewódzkich Mini Olympic Games i Drużynowego Turnieju Uczniowskiego

Załącznik nr 1 do decyzji PZ nr 09/2019

Najnowsze