Drużynowe Mistrzostwa Województwa JUNIORÓW, Wyszogród, 6 września

Rafał Wereszczaka

Płocki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w DRUŻYNOWYCH Mistrzostwach Województwa kategorii JUNIOR. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w niedzielę 6 września. Zostaną rozegrane w Hali Zespołu Szkół w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 11. Zgłoszenia do czwartku do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Wszystkich obecnych na zawodach obowiązuje stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju. Zawody BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Uwaga!!! 
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 m1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny DMW kat. JUNIOR 2020

Plan gier DMW MŁODZIK/KADET/JUNIOR

Karta zgłoszeniowa DMW kategorii JUNIOR

Zgłoszenie ekipy klubowej DMW MŁODZIK/KADET/JUNIOR

Lista startowa EWDMP JUNIOREK 2020 

Lista startowa DMW JUNIORÓW 2020

Turniej o mistrzostwo województwa juniorów jest jednocześnie eliminacjami do DMP

Turniej eliminacyjny do DMP JUNIOREK nie odbędzie się. Kwalifikację  do Mistrzostw Polski i do turnieju o Drużynowe Mistrzostwo Województwa uzyskał jedyny zgłoszony zespół

Lista startowa DMW JUNIOREK 2020 

Turniej DMW JUNIOREK 2020 

DMW JUNIOREK, wyniki szczegółowe 2020

Turniej DMW JUNIORÓW 2020 

DMW JUNIORÓW, wyniki szczegółowe 2020

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po III GPM/GPP 2019/2020

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po III GPM/GPP 2019/2020

Najnowsze