Egzamin dla sędziów – 3 termin, 20 sierpnia, Warszawa

Rafał Wereszczaka

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się o licencję sędziego w sezonie 2017/2018. W trzecim terminie egzamin odbędzie się w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2017 r.

3. termin:
(dla sędziów zdających egzamin po raz pierwszy w tym sezonie oraz dla sędziów, którzy nie zdali egzaminu w 1. lub 2. terminie):

20 sierpnia 2017 roku godz. 12:00 – Warszawa


miejsce:

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
sala nr 141 (parter)


Komisja Egzaminacyjna:

przedstawiciel Zarządu PZTS:
sędzia:


MATERIAŁY DO POBRANIA:


1. Uchwała nr 022/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku

2. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018
3. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w pierwszym terminie – AKTUALIZACJA
4. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Rzeszowie
5. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w drugim terminie w Rzeszowie
6. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Warszawie

Najnowsze