I Grand Prix Mazowsza KADETÓW, Piaseczno, niedziela, 25 września

Rafał Wereszczaka

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Uczniowski Klub Sportowy RETURN Piaseczno oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza KADETÓW. Zawody wystartują o godz. 12.00 w niedziela 25 września w hali GOSiR w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 20. Zgłoszenia elektroniczne do godz. 19.00 w czwartek 22 września. Zawody są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


UWAGA! NOWOŚCI:

– zgłoszenia będą przyjmowane tylko od klubów posiadających licencje klubowe PZTS, nie posiadających zaległości finansowych wobec Związku

– zgłoszeni mogą być jedynie zawodnicy widniejący w dniu zgłoszenia w spisie okresowych licencji zawodniczych PZTS (UWAGA! PZTS przyznaje licencje dopiero po zaksięgowaniu zapłaty faktury proforma za licencje)

– opłata za uczestnictwo od sezonu 2022/2023 wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika/zawodniczki

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny I GPM KADETÓW 2022

Karta zgłoszeniowa I GPM KADETÓW 2022

Plan zawodów I GPM kategorii KADET 2022 
 

Lista startowa I GPM KADETEK 2022 

Turniej I GPM KADETEK 2022 
 

Lista startowa I GPM KADETÓW 2022

Turniej I GPM KADETÓW 2022

Mazowiecki Ranking KADETEK po sezonie 2021/2022

Link do Rankingu „0” KADETEK sezonu 2022/2023

Mazowiecki Ranking KADETÓW po sezonie 2021/2022

Link do Rankingu „0” KADETÓW sezonu 2022/2023

 

Najnowsze