I Grand Prix Mazowsza MŁODZIKÓW, sobota – 14 listopada, Wyszogród

Rafał Wereszczaka

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, Płocki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza KADETÓW 2020/2021. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w sobotę 14 listopada. Zostaną rozegrane w Hali Zespołu Szkół w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 11. Zgłoszenia do czwartku 12 listopada do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Zawody BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ze ścisłym zachowaniem obowiązujących w dniu i miejscu zawodów zasad bezpieczeństwa związanych z występowaniem epidemii COVID-19. Każdego obecnego w hali obowiązuje pomiar temperatury oraz wypełnienie kwestionariusza sanitarnego uczestnika zawodów sportowych. Turniej współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

UWAGA!!!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu i pozostawieniu u organizatora kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny I GPM MŁODZIKÓW 2020/21

Karta zgłoszeniowa I GPM MŁODZIKÓW 2020

Plan zawodów I GPM MŁODZIKÓW

Lista startowa I GPM MŁODZICZEK 2020 

Turniej I GPM MŁODZICZEK 2020

Lista startowa I GPM MŁODZIKÓW 2020 

Turniej I GPM MŁODZIKÓW 2020

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK – po sezonie 2019/2020

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW – po sezonie 2019/2020


Najnowsze