I Grand Prix Mazowsza SKRZATÓW, Piaseczno, niedziela 25 września

Rafał Wereszczaka

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Uczniowski Klub Sportowy RETURN Piaseczno oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w I Grand Prix Mazowsza SKRZATÓW. Zawody wystartują o godz. 10.00 w niedzielę 25 września w hali GOSiR w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 20. Zgłoszenia drogą e-mail za pomocą karty zgłoszeniowej do godz. 19.00 w czwartek 22 września.

UWAGA!

– zgłoszenia będą przyjmowane tylko od klubów posiadających licencje klubowe PZTS, nie posiadających zaległości finansowych wobec Związku

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny I GPM SKRZATÓW 2022

Karta zgłoszeniowa I GPM SKRZATÓW 2022

Plan zawodów I GPM kategorii SKRZAT 2022 
 

Lista startowa I GPM SKRZATEK 2022

Turniej I GPM SKRZATEK 2022 

Lista startowa I GPM SKRZATÓW 2022 

Turniej I GPM SKRZATÓW 2022 

Mazowiecki Ranking SKRZATEK po sezonie 2021/2022

Mazowiecki Ranking SKRZATÓW po sezonie 2021/2022

Najnowsze