II Grand Prix Mazowsza Juniorów, Wyszogród, sobota 18 listopada

Rafał Wereszczaka

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Płocku, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w II Grand Prix Mazowsza JUNIORÓW sezonu 2023/2024. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w sobotę 18 listopada. Zostaną rozegrane w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie. Zgłoszenia do czwartku 16 listopada do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Zawody są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uwaga! W myśl punktu 12.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 „zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący (…) w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego”.

ŻADNE OŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!!! SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄ TYLKO BADANIA!!!

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Komunikat organizacyjny II GPM JUNIORÓW 2023/24
Karta zgłoszeniowa II GPM JUNIORÓW 2023
Plan zawodów II GPM JUNIORÓW 2023 

UWAGA! Juniorki rozpoczynają pierwszą rundę około godz. 10.50.

Juniorki rozstawione z numerami 1. i 2. (Magdalena ZATYKA, Dorota SASS) włączają się do rywalizacji po godz. 12.00. Uprasza się o przybycie minimum godzinę przed rozpoczęciem gier.

Lista startowa II GPM JUNIORÓW 2023 – dziewczęta
Turniej II GPM JUNIORÓW 2023 – dziewczęta

Lista startowa II GPM JUNIORÓW 2023 – chłopcy
Turniej II GPM JUNIORÓW 2023 – chłopcy

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS JUNIOREK po I GPM/GPP 2023/2024
Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS JUNIORÓW po I GPM/GPP 2023/2024

Najnowsze