II Grand Prix Mazowsza KADETÓW, Chotomów 23 października

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w II Grand Prix Mazowsza KADETÓW. Zawody wystartują o godz. 10.00 w sobotę 23 października w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej od strony ronda). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 21 października. Zawody BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ze ścisłym zachowaniem obowiązujących w dniu i miejscu zawodów zasad bezpieczeństwa związanych z występowaniem epidemii COVID-19.

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, obsługi technicznej, sędziów) 

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w stu procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne (rodziców, opiekunów prawnych) ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla członków ekip klubowych, przedstawicieli organizatora oraz sędziów.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: „Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do 
pobrania:


Komunikat organizacyjny II GPM KADETÓW 2021

Karta zgłoszeniowa II GPM KADETÓW 2021

Plan zawodów II GPM kategorii SKRZAT i KADET 2021  
 

Lista startowa II GPM KADETEK 2021

Turniej II GPM KADETEK 2021

Lista startowa II GPM KADETÓW 2021

Turniej II GPM KADETÓW 2021

Mazowiecki Ranking KADETEK po I GPP 2021/2022

Link do Rankingu KADETEK po I GPP 2021/2022

Mazowiecki Ranking KADETÓW po I GPP 2021/2022

Link do Rankingu KADETÓW po I GPP 2021/2022

Najnowsze