II Grand Prix Mazowsza Młodzików, Chotomów, sobota 4 listopada

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji Jabłonna, Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w II Grand Prix Mazowsza MŁODZIKÓW sezonu 2023/2024. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w sobotę 4 listopada. Zostaną rozegrane w Hali Sportowej OSiR Jabłonna, przy ul. Partyzantów 124 A w Chotomowie. Zgłoszenia do czwartku 2 listopada do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uwaga! W myśl punktu 12.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024 „zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący (…) w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego”.

ŻADNE OŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!!! SĘDZIOWIE SPRAWDZAJĄ TYLKO BADANIA!!!

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny II GPM MŁODZIKÓW 2023/24
Karta zgłoszeniowa II GPM MŁODZIKÓW 2023
Plan zawodów II GPM MŁODZIKÓW 2023

Lista startowa II GPM MŁODZICZEK 2023

Turniej II GPM MŁODZICZEK 2023

Lista startowa II GPM MŁODZIKÓW 2023 
Turniej II GPM MŁODZIKÓW 2023 


Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS MŁODZICZEK po I GPM/GPP 2023/2024
Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po I GPM/GPP 2023/2024
Link do rankingu PZTS MŁODZIKÓW po I GPM/GPP 2023/2024

Najnowsze