Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów, 24 kwietnia, Jabłonna/Chotomów

Rafał Wereszczaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Ludowy Klub Sportowy LOTOS Jabłonna orazzapraszają do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa JUNIORÓW. Zawody wystartują o godz. 14.00 (wstęp na halę dla uczestników od godz. 13.00) w sobotę 24 kwietnia w hali OSiR Jabłonna w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A (dojście do hali od ulicy Konwaliowej). Zgłoszenia do godz. 19.00 w czwartek 22 kwietnia.

MAPA SYTUACYJNA HALI 

Wejście na halę dla kategorii JUNIOR od godz. 13.00

Początek turnieju eliminacyjnego JUNIORÓW – godz. 14.00

Początek turnieju eliminacyjnego JUNIOREK – godz. 16.00

Początek turniejów finałowych
– gry podwójne godz. 17.50
– gry pojedyncze godz. 18.20

Dekoracja kategorii JUNIOR ok godz. 20.30

Uwaga!

Wstęp na halę tylko dla uczestników zawodów (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów i przedstawicieli organizatora) po pomiarze temperatury oraz po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika zawodów sportowych.

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wejście na halę TYLKO I WYŁACZNIE dla zgłoszonych członków ekip klubowych i potwierdzeniu prawa wstępu przez organizatora.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Kwestionariusz uczestnika zawodów sportowych

Komunikat organizacyjny IMW kat. JUNIOR 2021

Plan gier IMW młodzik junior 2021

Listy uprawnionych JUNIOREK

Listy uprawnionych JUNIORÓW

Karta zgłoszeniowa IMW kategorii JUNIOR

Lista startowa EWIMP JUNIOREK 2021

Lista startowa EWIMP JUNIORÓW 2021 

Turniej EWIMP JUNIOREK 2021

Turniej EWIMP JUNIORÓW 2021

Lista Startowa singla IMW JUNIOREK 2021
 

Lista Startowa singla IMW JUNIORÓW 2021 

Turniej IMW JUNIOREK singiel 2021

Turniej IMW JUNIORÓW singiel 2021

Turniej deblowy JUNIOREK 2021

Turniej deblowy JUNIORÓW 2021

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po I GPM/GPP 2020/2021

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po I GPM/GPP 2020/2021

Najnowsze