Indywidualne Mistrzostwa Województwa JUNIORÓW, Wyszogród, 5 września

Rafał Wereszczaka

Płocki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa kategorii JUNIOR. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w sobotę 5 września. Zostaną rozegrane w Hali Zespołu Szkół w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 11. Zgłoszenia do czwartku do godz. 19.00 za pomocą karty zgłoszeniowej. Wszystkich obecnych na zawodach obowiązuje stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju. Zawody bez udziału publiczności.

Uwaga!!! 
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie wszelkich możliwych standardów w tym zakresie podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 m1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny IMW kat. JUNIOR 2020

Plan gier IMW kadet i junior 2020

Listy uprawnionych JUNIOREK

Listy uprawnionych JUNIORÓW

Karta zgłoszeniowa IMW kategorii JUNIOR

Zgłoszenie ekipy klubowej IMW KADET/JUNIOR

Lista startowa EWIMP JUNIOREK 2020 

Lista startowa EWIMP JUNIORÓW 2020 

Turniej EWIMP JUNIOREK 2020

Turniej EWIMP JUNIORÓW 2020 

Lista startowa singla IMW JUNIOREK 2020 

Lista startowa singla IMW JUNIORÓW 2020 

Turniej IMW JUNIOREK singiel 2020 

Turniej IMW JUNIORÓW singiel 2020

Turniej deblowy JUNIOREK 2020 

Turniej deblowy JUNIORÓW 2020 

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po III GPM/GPP 2019/2020

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po III GPM/GPP 2019/2020

Najnowsze