Informacja z 20. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Rafał Wereszczaka

Biuro Zarządu przestawia informację z 20. Posiedzenia Zarządu MOZTS kadencji 2016-2020.

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się 20. Posiedzenie Zarządu MOZTS kadencji 2016-2020.

Zarząd przyjął protokół z 18. Posiedzenia Zarządu, zatwierdził decyzje 17/2021 i 18/2021 Prezesa Zarządu, wysłuchał informacji Prezesa z działań podjętych pomiędzy posiedzeniami Zarządu i podjął 5 uchwał, w tym uchwałę o przyjęciu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2021/2022.

Ponadto Zarząd wysłuchał sprawozdania Trenera – Koordynatora Kadry Województwa Mazowieckiego tenisa stołowego z przebiegu pierwszej zgrupowania akcji letniej 2021, podjął decyzję o zaliczeniu wpisowego do Drużynowego Pucharu Polski Kobiet sezonu 2020/2021, uiszczonego przez SRS Łomna na poczet przyszłych zobowiązań Klubu; zapoznał się z pismem KS Lima Pruszków dotyczącym przebiegu meczu ligowego MKS Pogoń Siedlce/Lima Pruszków, wysłuchał informacji Przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do pobrania:

Zawiadomienie/porządek obrad 20. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Protokół z 18. Posiedzenia Zarządu MOZTS kadencji 2016-2020

Uchwały 20. Posiedzenia Zarządu MOZTS kadencji 2016-2020

Najnowsze