Kadry wojewódzkie: zgrupowania 2019 – informacja trenera koordynatora

Rafał Wereszczaka

Jak co roku MOZTS we współpracy z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza organizuje szkolenie dla zawodników Kadr Wojewódzkich. W roku 2019 w ofercie znajdują się dwie akcje: zgrupowanie w Krakowie w dniach 10-20.06.2019 i zgrupowanie w Górowie Iławeckim w dniach 5-14.08.2019. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału z akcjach szkoleniowych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową do dnia 28.04.2019.

Limity przyznane przez Ministerstwo Sportu dla województwa mazowieckiego to:
– 20 osób w kategorii młodzik (rocznik 2006 i młodsi)
– 5 osób w kategorii kadet (roczniki 2004-2005)
– 5 osób w kategorii junior (roczniki 2001-2003)
– 5 osób w kategorii młodzieżowiec (roczniki 1998-2000)

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału z akcjach szkoleniowych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adresy: mzts(at)mzts.pl i m.kusinski71(at)gmail.com do dnia 28.04.2019 r.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą mieli możliwości ubiegania się o wyjazd na zgrupowania!!!

Lista osób zakwalifikowanych na zgrupowania zostanie opublikowana 05.05.2019 r.

O kwalifikacji na zgrupowanie zadecyduje:
– ranking PZTS po sezonie 2018/2019 w danej kategorii wiekowej
– decyzja trenera koordynatora KW Marcina Kusińskiego oraz trenera głównego KW Zbigniewa Grześlaka (głównie dotyczy kategorii młodzik i młodsi) przy akceptacji Prezesa MOZTS Marka Zalewskiego.
– deklaracja udziału w obu akcjach szkoleniowych

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani na zgrupowanie muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania sportu, dokument potwierdzający tożsamość oraz wypełnioną deklarację RODO (druk zostanie przesłany drogą mailową do klubu)

Dopłaty do zgrupowań:
– Kraków 440 pln
– Górowa Iławeckie 400pln

Dalsze informacje odnośnie: zawodników zakwalifikowanych,terminów płatności i organizacji wyjazdów ukażą się w kolejnych komunikatach po 05.05.2019 r.

Trener koordynator Kadr Wojewódzkich
Marcin KUSIŃSKI

Do pobrania:

Kadry wojewódzkie MOZTS 2019


Najnowsze