Licencje sędziów wojewódzkich na sezon 2021/2022

Rafał Wereszczaka

Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przypomina o obowiązku złożenia wniosku i wykupienia licencji sędziego wojewódzkiego na sezon 2021/2022. Licencja uprawnia do prowadzenia zawodów wojewódzkich (Grand Prix Mazowsza, Mistrzostwa Województwa) oraz do sędziowanie meczów drugich lig prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2021/2022.

Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres mzts(at)mzts.pl a oryginał przekazać przedstawicielowi Kolegium Sędziów MOZTS podczas najbliższych zawodów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa) z dopiskiem „Kolegium Sędziów”.

Opłatę za licencję na sezon 2021/2022 w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia zł i 00 gr) należy wnieść na konto MOZTS (nr rachunku w banku PeKaO SA: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155).

Jednocześnie Kolegium Sędziów MOZTS informuje, że do udziału w zbliżającym się Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium Sędziów MOZTS będą uprawnieni sędziowie zamieszkujący w województwie mazowieckim, którzy posiadają lub posiadali licencje sędziowskie MOZTS lub PZTS lub ITTF w sezonach 2020/2021 i 2021/2022.

Do pobrania:

Wniosek o licencję sędziego wojewódzkiego

Najnowsze