Mistrzostwa Warszawy Dzieci, WOM w relacji klubowej, 5 września (niedziela). WYNIKI GIER

, Rafał Wereszczaka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Warszawy DZIECI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej (kategoria MOZTS – ŻAK i młodsi). Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna. Obowiązują roczniki i przynależność klubowa sezonu 2020/2021. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 5 września w Hali Sportowej Szkół Fundacji PRIMUS przy ul. Zoltana Balo 1. Zgłoszenia do czwartku 2 września do godz. 19.00. Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

DZIEWCZĘTA kategorii DZIECI rozpoczynają gry o godz. 13.40
uprasza się o przybycie minimum godzinę przed planowanym rozpoczęciem gier

Uwaga!!!
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne (rodziców, opiekunów prawnych) ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej mogą startować zawodniczki/zawodnicy bez aktualnej licencji okresowej PZTS. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przynależności klubowej i ważnych badań lekarskich zgodnie z Ustawą.

Uwaga!

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!

Wstęp na halę tylko dla członków ekip klubowych, tj. zawodników, trenerów/opiekunów. Liczba osób przebywających na hali będzie kontrolowana!

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Warszawy DZIECI 2021

Harmonogram MW WOM Dzieci, Młodzików, Kadetów i Juniorów

Karta zgłoszeniowa MW DZIECI 2021

Lista startowa MW DZIECI 2021, gra pojedyncza dziewcząt 

Turniej MW DZIECI 2021, gra pojedyncza dziewcząt

Turniej MW DZIECI 2021 gra podwójna dziewcząt  – NOWE

Lista startowa MW DZIECI 2021, gra pojedyncza chłopców 

Turniej MW DZIECI 2021, gra pojedyncza chłopców

Turniej MW DZIECI 2021, gra podwójna chłopców 

Ranking WOM Dzieci 2020 – dziewczęta

Ranking WOM Dzieci 2020 – chłopcy

Mazowiecki Ranking ŻACZEK po sezonie 2020/2021 

Mazowiecki Ranking ŻAKÓW po sezonie 2020/2021 

 

Regulamin WOM w rel. klubowej, część ogólna

Regulamin WOM w rel. klubowej – tenis stołowy

 


Projekt finansuje m. st. Warszawa

 

Najnowsze