Mistrzostwa Warszawy kategorii KADET (WOM junior mł.), 13 września

Rafał Wereszczaka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Warszawy kategorii KADET Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej. Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 13 września w Hali Sportowej OSiR Targówek przy ul. Ossowskiego 25. Zgłoszenia do czwartku 13 września do godz. 19.00. Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Uwaga!!!
Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej mogą startować zawodniczki/zawodnicy bez aktualnej licencji okresowej PZTS. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przynależności klubowej i ważnych badań lekarskich zgodnych z Ustawą.


Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Warszawy KADETÓW 2020

Harmonogram zawodów Dzieci, Młodzików, Kadetów i Juniorów

Karta zgłoszeniowa MW KADETÓW 2020

Zgłoszenie ekipy klubowej WOM 

Lista startowa MW KADETEK 2020 

Turniej MW KADETEK 2020

Turniej MW KADETEK 2020 gry podwójnej nie odbył się z uwagi na brak uczestniczek

Lista startowa MW KADETÓW 2020 

Turniej MW KADETÓW 2020, gra pojedyncza

Turniej MW KADETÓW 2020, gra podwójna 

Ranking WOM KADETEK po I CYKLU 2019/2020

Ranking WOM KADETÓW po I CYKLU 2019/2020

Mazowiecki Ranking KADETEK po III GPM/GPP 2019/2020 

Mazowiecki Ranking KADETÓW po III GPM/GPP 2019/2020

 

Regulamin WOM w rel. klubowej, część ogólna

Regulamin WOM w rel. klubowej – tenis stołowy


Projekt finansuje m. st. Warszawa

Najnowsze