Mistrzostwa Warszawy kategorii JUNIOR, WOM w relacji klubowej, niedziela 5 września. WYNIKI GIER

, Rafał Wereszczaka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Warszawy kategorii JUNIOR Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej. Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 5 września w Hali Sportowej Szkół Fundacji PRIMUS przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie. Zgłoszenia do czwartku 2 września do godz. 19.00. Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Obowiązuje przynależność klubowa i roczniki sezonu 2020/2021


Uwaga!!!

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne (rodziców, opiekunów prawnych) ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej mogą startować zawodniczki/zawodnicy bez aktualnej licencji okresowej PZTS. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przynależności klubowej i ważnych badań lekarskich zgodnie z Ustawą.


Uwaga!

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!

Wstęp na halę tylko dla członków ekip klubowych, tj. zawodników, trenerów/opiekunów. Liczba osób przebywających na hali będzie kontrolowana!

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Warszawy kategorii JUNIOR 2021

Harmonogram MW WOM Dzieci, Młodzików, Kadetów i Juniorów 

Karta zgłoszeniowa MW kat. JUNIOR 2021

Lista startowa MW JUNIOREK 2021, gra pojedyncza 

Turniej MW JUNIOREK 2021, gra pojedyncza 

Turniej MW JUNIOREK 2021 gra podwójna  – NOWE

Lista startowa MW JUNIORÓW 2021, gra pojedyncza 

Turniej MW JUNIORÓW 2021, gra pojedyncza – NOWE

Turniej MW JUNIORÓW 2021, gra podwójna

Turniej MW gra podwójna mieszana kat. JUNIOR

Ranking WOM JUNIOREK 2020

Ranking WOM JUNIORÓW 2020

Mazowiecki Ranking JUNIOREK po sezonie 2020/2021 

Mazowiecki Ranking JUNIORÓW po sezonie 2020/2021 
 

Regulamin WOM w rel. klubowej, część ogólna

Regulamin WOM w rel. klubowej – tenis stołowy

 


Projekt finansuje m. st. Warszawa

Najnowsze