Mistrzostwa Warszawy kategorii MŁODZIK, WOM w relacji klubowej, 5 września. WYNIKI GIER

, Rafał Wereszczaka

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Mistrzostwach Warszawy kategorii MŁODZIK Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej. Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 5 września w Hali Sportowej Szkół Fundacji PRIMUS przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie. Zgłoszenia do czwartku 2 września do godz. 19.00. Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

UWAGA!
MŁODZICZKI rozpoczynają turnieje o godz. 13.20
uprasza się o przybycie minimum godzinę przed rozpoczęciem gier

Obowiązuje przynależność klubowa i roczniki sezonu 2020/2021


Uwaga!!!

Organizatorzy zawodów, poprzez dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poprzez zachowanie standardów w tym zakresie, podejmują wszelkie możliwe działania by zminimalizować ryzyko zakażenia się wiruszem COVID-19. Jednakże takiego ryzyka nie da się wyeliminować w 100 procentach. W związku z powyższym wszystkie osoby obecne na zawodach przebywają w hali na własne (rodziców, opiekunów prawnych) ryzyko i odpowiedzialność.

Informacja na temat badań lekarskich:
Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej mogą startować zawodniczki/zawodnicy bez aktualnej licencji okresowej PZTS. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przynależności klubowej i ważnych badań lekarskich zgodnie z Ustawą.

Uwaga! Przybliżona godzina rozpoczęcia turnieju dziewcząt zostanie ogłoszona w piątek 3 września wraz z publikacją Harmonogramu zawodów

Uwaga!

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!

Wstęp na halę tylko dla członków ekip klubowych, tj. zawodników, trenerów/opiekunów. Liczba osób przebywających na hali będzie kontrolowana!

Do pobrania:

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Warszawy kategorii MŁODZIK 2021

Harmonogram MW WOM Dzieci, Młodzików, Kadetów i Juniorów 

Karta zgłoszeniowa MW kat. MŁODZIK 2021

Lista startowa MW MŁODZICZEK 2021, gra pojedyncza

Turniej MW MŁODZICZEK 2021, gra pojedyncza

Turniej MW MŁODZICZEK 2021 gra podwójna  

Lista startowa MW MŁODZIKÓW 2021, gra pojedyncza 

Turniej MW MŁODZIKÓW 2021, gra pojedyncza

Turniej MW MŁODZIKÓW 2021, gra podwójna – NOWE

Ranking WOM MŁODZICZEK po I cyklu 2020/21

Ranking WOM MŁODZIKÓW po I cyklu 2020/21

Mazowiecki Ranking MŁODZICZEK po sezonie 2020/2021 

Mazowiecki Ranking MŁODZIKÓW po sezonie 2020/2021 
 

Regulamin WOM w rel. klubowej, część ogólna

Regulamin WOM w rel. klubowej – tenis stołowy

 


Projekt finansuje m. st. Warszawa

 

Najnowsze